Hội thảo: “Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản”

Hội thảo: “Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản”

Khai giảng: 02/03/2019 Giờ học: 8h30-12h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Miễn phí tham dự

Thư mời và phiếu đăng ký tham dự chương trình

Lịch trình chi tiết