Khóa tập huấn: Quy định chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cam kết ưu đãi tại GSP, EVFTA, CPTPP và Quy định mới khác trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa.

Khóa tập huấn: Quy định chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cam kết ưu đãi tại GSP, EVFTA, CPTPP và Quy định mới khác trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa.

Khai giảng: 24/12/2018 Giờ học: 8h00 - 17h00 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: 700.000 đ/người; Ngoài hội viên VA

THƯ MỜI VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT