Khóa đào tạo K.01.19: “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong NMCB Thủy sản”

Khóa đào tạo K.01.19: “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong NMCB Thủy sản”

Khai giảng: 30/03/2019 Giờ học: 8h00 - 17h00 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: 1.200.000 đ/người; Ngoài hội viên

Thư mời tham dự

Mẫu phiếu đăng ký tham dự