Khóa đào tạo K.02.19 “HACCP cơ bản trong NMCB thủy sản”

Khóa đào tạo K.02.19 “HACCP cơ bản trong NMCB thủy sản”

Khai giảng: 05/04/2019 Giờ học: 8h00 - 17h00 Thời lượng: 03 ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: 2.500.000 đ/người; Ngoài hội viên

 Thư mời tham dự

Mẫu phiếu đăng ký tham dự