Khoá K.15: Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các loại Cân – Nhiệt kế - Tủ nhiệt trong nhà máy chế biến thủy sản

Khai giảng: 06/7/2021 Giờ học: 8h45 - 16h30 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 800.000 V NĐ/người; Ngoài hội viên