K.13: PHÒNG TRÁNH RỦI RO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TRONG BỐI CẢNH COVID19 VÀ HẬU COVID19

Khai giảng: 11/6/2021 Giờ học: 8H00 - 12H00 Thời lượng: 01 BUỔI
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: 500.000đ/người