KHÓA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN: THỰC HIỆN TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 “NHÂN SỰ - LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG” TRONG DN THỦY SẢN

Khai giảng: 13/4/2021 Giờ học: 9h00 - 17h00 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 300.000 VNĐ/người; Ngoài hội viên: