KHÓA ĐÀO TẠO K.07.22 HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.22: HACCP BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 20/5/2022        Địa điểm: Toàn quốc

Hội thảo kết hợp trực tiếp và trực tuyến Nâng cao năng lực cho Cán bộ Quản lý Năng lượng trong ngành Chế biến thủy sản

Hội thảo kết hợp trực tiếp trực tuyến "Nâng cao năng lực cho Cán bộ Quản Năng lượng trong ngành Chế biến thủy sản"

Hội thảo kết hợp trực tiếp tại Khách sạn Riverside Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ và trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Khai giảng: 23/4/2022        Địa điểm: Cần Thơ

KHÓA K.03.22 “HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN”

KHÓA K.03.22: “HACCP BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 25/3/2022        Địa điểm: Toàn quốc