KHÓA TẬP HUẤN (K.22) HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA TẬP HUẤN (K.22): HACCP BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 19-20/11/2021        Địa điểm: Toàn quốc