khóa đào tạo: "Cập nhật pháp luật lao động và xây dựng chính sách nhân sự tuân thủ trách nhiệm xã hội"

Khai giảng: Ngày 14/6/2023 Giờ học: 13:30 – 17:00 Thời lượng: 2 ngày
Địa điểm: Sóc Trăng Học phí: