TIÊU CHUẨN ASC: HỘI NHẬP VÀ THỰC TIỄN

Khai giảng: 25/8/2022 Giờ học: 9h30 - 11h30 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: MIỄN PHÍ

BIOGRAPHY CHUYÊN GIA: 

1. Ông Dennis Wittmann -  Tổng Giám đốc của ASC tại Đức, Áo và Thụy Sĩ

2. Mrs. Esther Luiten - Giám đốc Thương mại Toàn cầu ASC

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ: https://forms.gle/swCj35hQnLH7QNQV7