Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến thương mại VASEP (VASEP.PRO) thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) phối hợp cùng Chi nhánh Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM) tổ chức khóa đào tạo “Cập nhật Pháp luật lao động và Xây dựng Chính sách nhân sự tuân thủ trách nhiệm xã hội” tại thành phố Sóc Trăng. Chương trình nằm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi tôm do Oxfam và VCCI HCM triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh hội nhập và xu hướng đặt ra thêm những yêu cầu liên quan đến trách nhiệm thẩm định, lao động, xã hội, môi trường trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp.

Ngày 20 - 21/04/2022, Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP đã tổ chức thành công khóa tập huấn trực tuyến – “Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các loại cân – nhiệt kế – tủ nhiệt trong nhà máy chế biến thủy sản” trên nền tảng Zoom meeting cho 30 đại diện đến từ 17 doanh nghiệp.

(vasep.com.vn) Tháng 3/2022, Hiệp hội VASEP và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp thực hiện và phát hành cuốn “Tài liệu hướng dẫn thực hành phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng thủy sản”, với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE).

Ngày 24/03/2022, Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) tổ chức thành công khóa đào tạo trực tuyến - “QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”.

Ngày 25 và 26/03/2022, Hiệp hội VASEP đã tổ chức thành công khóa đào tạo trực tuyến - “HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN”.

Sáng ngày 18/11/2021, Hiệp hôi VASEP tổ chức thành công hội thảo trực tuyến “TẠO ĐỘNG LỰC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE TINH THẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ COVID-19 VÀ TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI” cho 95 đại diện đến từ 71 doanh nghiệp thủy sản.

Hôm nay, ngày 29/10/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức thành công diễn đàn trực tuyến về “Phòng ngừa lao động trẻ em và chính sách hỗ trợ đối với lao động ngành thủy sản trong bối cảnh Covid 19”.

Sáng ngày 16/9/2021, Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP phối hợp cùng Công ty TNHH SARAYA GREENTEK tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh và làm sạch các loại bề mặt tiếp xúc thực phẩm trong doanh nghiệp chế biến thủy sản” cho 217 đại biểu đến từ 75 doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Trong 03 ngày (23/3/2021, 25-26/3/2021), Trung tâm Đào tạo và XTTM VASEP (VASEP.PRO) trực thuộc Hiệp hội VASEP đã tổ chức 03 khóa tập huấn cập nhật tiêu chuẩn IFS Food Version 7.0, FSSC 22000 Version 5.1, HACCP Codex 2020 cho 120 lượt cán bộ quản lý chất lượng. Các khóa học đã giúp doanh nghiệp cập nhật có hệ thống kiến thức và các yêu cầu thay đổi quan trọng của các tiêu chuẩn.

Kính gửi Quý Doanh nghiệp, các anh/chị học viên! Phòng Đào tạo thuộc Trung tâm VASEP.PRO trân trọng gửi tới Quý Doanh nghiệp, các anh chị học viên của Trung tâm Bản tin đào tạo số 04/2017. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Doanh nghiệp, các anh chị học viên cho các chương trình tiếp theo của VASEP.

Kính gửi Quý Doanh nghiệp, các anh/chị học viên! Phòng Đào tạo thuộc Trung tâm VASEP.PRO trân trọng gửi tới Quý Doanh nghiệp, các anh chị học viên của Trung tâm Bản tin đào tạo số 04/2017. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Doanh nghiệp, các anh chị học viên cho các chương trình tiếp theo của VASEP.

Kính gửi Quý Doanh nghiệp, các anh/chị học viên! Phòng Đào tạo thuộc Trung tâm VASEP.PRO trân trọng gửi tới Quý Doanh nghiệp, các anh chị học viên của Trung tâm Bản tin đào tạo số 03/2017. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Doanh nghiệp, các anh chị học viên cho các chương trình tiếp theo của VASEP.