VASEP tổ chức thành khóa đào tạo trực tuyến "HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Ngày 25 và 26/03/2022, Hiệp hội VASEP đã tổ chức thành công khóa đào tạo trực tuyến - “HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN”.

Ngày 25 và 26/03/2022, Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP đã tổ chức thành công khóa đào tạo trực tuyến - “HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN”.

Khóa học có sự tham gia của Chuyên gia Nguyễn Dương Hiếu. Là một chuyên gia đào tạo, tư vấn, đánh giá HACCP, BRC, IFS, FSSC …; ông cũng có trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm, thủy sản.

Với thời lượng 2 ngày, khóa học đã chia sẻ những nội dung sau: 

  • Cập nhật các quy định liên quan về vệ sinh ATTP của Việt Nam và Quốc tế.

  • Yêu cầu pháp lý và các nguyên tắc xây dựng HACCP.

  • Hệ thống HACCP và kết cấu của hệ thống HACCP.

  • Mối nguy an toàn thực phẩm và kế hoạch xây dựng HACCP.

  • Điều kiện tiên quyết và các chương trình tiên quyết, GMP, SSOP.

  • Xây dựng và thực hiện 7 nguyên tắc HACCP; xác định CCP; thiết lập giới hạn tới hạn, giám sát điểm kiểm soát tới hạn; hành động sửa chữa…

  • Bài tập thực hành liên quan.

Học viên tham gia khóa học đã được cập nhật có hệ thống kiến thức về HACCP và vệ sinh ATTP cho các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao kỹ năng xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống HACCP cũng như công tác quản lý chất lượng trong nhà máy thủy sản. Ngoài ra, các bài tập ứng dụng cao các sản phẩm thủy sản tại các nhà máy sẽ giúp các học viên có thể hiểu và vận dụng kiến thức ngay sau khóa học.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Chuyên gia Nguyễn Dương Hiếu
Kết cấu của hệ thống HACCP
2 nguyên tắc trong hệ thống HACCP

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục