Giới thiệu tài liệu: “Bộ công cụ đánh giá rủi ro lao động trẻ em và quản lý lao động chưa thành niên tại nhà máy chế biến thủy sản”

Tháng 12/2023, Hiệp hội VASEP và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp xây dựng tài liệu “Bộ công cụ đánh giá rủi ro lao động trẻ em và quản lý lao động chưa thành niên tại nhà máy chế biến thủy sản”, với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE).

Mục tiêu Bộ công cụ nhằm giúp doanh nghiệp quản lý và tự đánh giá rủi ro về lao động trẻ em (LĐTE) tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan. Bộ công cụ đóng vai trò như một hướng dẫn cơ bản giúp doanh nghiệp nắm bắt, rà soátnhận diện các rủi ro trong hệ thống quản lý của mình cũng như của các đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng, từ đó giúp doanh nghiệp chủ động có các biện pháp thực hiện điều chỉnh, khắc phục phù hợp khi phát hiện các khu vực có rủi ro liên quan LĐTE.

Bộ công cụ gồm tổng cộng 9 hạng mục như sau: Sơ đồ chuỗi cung ứng thủy sản, danh mục hồ sơ tài liệu, mẫu bảng câu hỏi tự đánh giá rủi ro cho doanh nghiệp, mẫu bảng phân tích công việc phù hợp với lao động chưa thành niên, mẫu báo cáo vấn để không tuân thủ, mẫu báo cáo rủi ro đã xác định, mẫu kế hoạch khắc phục, mẫu kế hoạch thực hiện kiểm soát rủi ro, danh mục văn bản pháp luật liên quan.

Bộ công cụ này được kỳ vọng sẽ là tài liệu tham chiếu chính được sử dụng tại các doanh nghiệp và đơn vị trong chuỗi cung ứng thủy sản trong vấn đề thực hành tốt các biện pháp đánh giá rủi ro, phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ tuân thủ chính sách và cam kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế và uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong quá trình áp dụng, doanh nghiệp nào có vướng mắc cần hỗ trợ hướng dẫn xin vui lòng liên hệ VASEP: Mr. Nguyễn Hòa – Cán bộ phụ trách chương trình, Mobile: 0989 618 724, email: ngochoa@vasep.com.vn

Để xem và tải bản tài liệu đầy đủ, vui lòng xem TẠI ĐÂY >>

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục