Sắp xếp theo:

Bài trình bày Hội thảo: Chứng nhận chung cho Tôm Đông Nam Á cho thị trường toàn cầu

  • Loại tài liệu: Bài giảng
  • Ngày đăng: 14:03 15/10/2013
  • Cập nhật: 14:03 15/10/2013

Phương pháp lấy mẫu trong thanh tra, kiểm tra và giám tra chất lượng, ATTP thuỷ sản

  • Loại tài liệu: Bài giảng
  • Ngày đăng: 15:09 27/02/2013
  • Cập nhật: 15:09 27/02/2013