NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HẬU COVID - 19

Khai giảng: 24/8/2022 Giờ học: 14h00-16h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: MIỄN PHÍ

BIOGRAPHY CHUYÊN GIA: 

1. TS. Hồ Quốc Lực - Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

2. Bà Lê Hằng – Giám đốc truyền thông VASEP

3. LS. Đinh Ánh Tuyết, Trưởng Văn phòng Luật IDVN

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ: https://forms.gle/swCj35hQnLH7QNQV7