KHÓA TẬP HUẤN HACCP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

KHÓA TẬP HUẤN: HACCP BẢN NÂNG CAO HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG

Khai giảng: 27/12/2022        Địa điểm: Toàn quốc

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN

Khai giảng: 25/8/2022        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

THƯƠNG HIỆU CHO THỦY SẢN VIỆT

THƯƠNG HIỆU CHO THỦY SẢN VIỆT

Khai giảng: 25/8/2022        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

TIÊU CHUẨN ASC  HỘI NHẬP VÀ THỰC TIỄN

TIÊU CHUẨN ASC: HỘI NHẬP THỰC TIỄN

Khai giảng: 25/8/2022        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HẬU COVID - 19

NHU CẦU XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HẬU COVID - 19

Khai giảng: 24/8/2022        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh