KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ MỞ RỘNG KHÁCH HÀNG

KHÓA ĐÀO TẠO: NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU MỞ RỘNG KHÁCH HÀNG

Khai giảng: 26/6/2023        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chương trình lựa chọn doanh nghiệp tiên phong

Chương trình lựa chọn doanh nghiệp tiên phong

Tiếp nối sự thành công của các chương trình trong khuôn khổ hoạt động Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC), VASEP và Dự án USAID IPSC triển khai một chương trình đặc biệt dành cho các doanh nghiệp đã tham gia các chương trình trong khuôn khổ của dự án, đây là chương trình lựa chọn doanh nghiệp TIÊN PHONG để cung cấp gói hỗ trợ kỹ thuật của dự án (lên tới 150.000 USD), dự kiến 60 DN tiên phong được lựa chọn.

Khai giảng: 18/6/2023        Địa điểm:

HỘI THẢO XU HƯỚNG VÀ CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM NÔNG – THỦY SẢN

HỘI THẢO: XU HƯỚNG HỘI THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM NÔNGTHỦY SẢN

Khai giảng: 30/5/2023        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh