Một số hình ảnh hoạt động trong khóa tập huấn “Phương pháp động viên và giữ chân nhân viên trong DNTS” Tp. Cần Thơ (17-18/5/2012)