Hội thảo "Đổi mới quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN ngành thủy sản" tổ chức tại Tp. HCM, Sáng 23/6/2012