Một số hình ảnh hoạt động trong Hội thảo "Tiêu chuẩn BAP" tổ chức tại khách sạn Cửu Long, Tp. Cần Thơ (29/6/2012)