Một số hình ảnh hoạt động trong Hội thảo "Đổi mới quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN ngành thủy sản" tổ chức tại Tp. HCM, Sáng 23/6/2012