CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ - 02 ngày

HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN - 02 NGÀY

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN - 02 NGÀY 

KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN - 02 NGÀY

KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN - 02 NGÀY

KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỒNG ĐỘI - 02 NGÀY

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH - 02 NGÀY

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - THƯƠNG LƯỢNG - 02 NGÀY

NÂNG CAO NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN ĐỊNH MỨC - 02 NGÀY 

HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN - 02 NGÀY

HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN - 02 NGÀY

HACCP THẨM TRA TRONG DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN - 02 NGÀY

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG XÍ NGHIỆP CBTS - 01 NGÀY

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỆ SINH ATTP TRONG NHÀ MÁY CBTS - 01 BUỔI

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GÁC CỔNG NHÀ MÁY CBTS - 01 BUỔI

KIỂM SOÁT NHIỄM CHÉO - NHIỄM BẨN TRONG NM CBTS - 01 BUỔI

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CB THỰC PHẨM - 01 NGÀY

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HOÁ CHẤT ĐÚNG CÁCH TRONG DNCBTS - 01 BUỔI

CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH BỀ MẶT TIẾP XÚC THỰC PHẨM TRONG DNCBTS - 01 BUỔI

CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN BRC, IFS, ISO 2000