Hội thảo "Trao đổi kết quả nghiên cứu của chuyên gia EU về chính sách trong sản xuất và xuất khẩu cá Tra”