KHOÁ K.11 THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP trong doanh nghiệp CBTS

KHOÁ K.11: THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP trong doanh nghiệp CBTS

Khai giảng: 01/6/2021        Địa điểm: Toàn quốc

KHÓA TẬP HUẤN HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA TẬP HUẤN: HACCP BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 24/4/2021        Địa điểm: Toàn quốc