ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp, giúp nâng cao đồng bộ các kiến thức, kỹ năng cho quản lý các cấp và nhân viên trong doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí đi lại, ăn nghỉ của doanh nghiệp… Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP trân trọng thông báo tới Quý doanh nghiệp các chương trình đào tạo tổ chức tại doanh nghiệp:

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ VỆ SINH ATTP VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Khóa ĐT 1: HACCP Cơ bản trong doanh nghiệp CBTS (03 ngày)

Khóa ĐT 2: HACCP Thực hành trong doanh nghiệp CBTS (04 ngày)

Khóa ĐT 3: Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP (03 ngày)

Khóa ĐT 4: Kiểm soát hiệu quả côn trùng và động vật gây hại trong DNTS (01 ngày)

Khóa ĐT 5: Kiểm soát nhiễm chéo, nhiễm bẩn trong DN CBTS (01 ngày)

Khóa ĐT 6: Chân dung “Người gác cổng” phân xưởng CBTS – Kỹ năng để kiểm soát vệ sinh (01 ngày)

Khóa ĐT 7: Vận hành hiệu quả đội ngũ gián tiếp – Một CCP trong quản lý chất lượng thủy sản (01 ngày)

Khóa ĐT 8: Nâng cao vai trò và nghiệp vụ quản lý sản xuất cho cán bộ quản lý (03 ngày)

Khóa ĐT 9: Quản lý và sử dụng đúng cách hóa chất trong DN CBTS (01 ngày)

Khóa ĐT 10: Kiến thức sản xuất cho nhân viên kinh doanh thủy sản (02 ngày)

Khóa ĐT 11: Các biện pháp kiểm soát vi sinh trong DN CBTS (01 ngày)

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ (KỸ NĂNG MỀM)

Khóa ĐT 1: Kỹ năng quản lý cho đội ngũ quản lý cấp trung (02 ngày)

Khóa ĐT 2: Kỹ năng giao việc, ủy quyền và đánh giá hiệu quả công việc (02 ngày)

Khóa ĐT 3: Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên (01 ngày)

Khóa ĐT 4: Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc (02 ngày) 

 

QÚY DOANH NGHIỆP VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Thông tin liên hệ Anh Nguyễn Ngọc Hòa

tel:024.38354496 (ext.211), email: ngochoa@vasep.com.vn, Mobile: 0989.618.724