KHÓA TẬP HUẤN K.02.21: THỰC HIỆN TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 “NHÂN SỰ - LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG” TRONG DN THỦY SẢN

Khai giảng: 16/01/2021 Giờ học: 8h00 - 17h00 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: Miễn phí; Ngoài hội viên: 300.000đ