Hệ thống đào tạo các kỹ năng làm việc và quản lý (kỹ năng mềm) cho các chức danh trong đơn vị

Hệ thống đào tạo các kỹ năng làm việc và quản lý (kỹ năng mềm) cho các chức danh trong đơn vị

QUÝ DOANH NGHIỆP QUAN TÂM VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN TẠI LINK SAU ĐỂ VASEP.PRO TỔNG HỢP VÀ THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ DOANH NGHIỆP: 

https://goo.gl/forms/8LVxViAwnKEh9uE33

Mọi chi tiết xin liên hệ

Anh Nguyễn Ngọc Hòa; tel: 0243 835 4496 (Ext: 211)

Email: ngochoa@vasep.com.vn; Mobile: 0989 618 724