Khóa đào tạo K.15.17 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro đối với các hợp đồng xuất nhập khẩu thủy sản” tại Cà Mau

Khóa đào tạo K.15.17 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro đối với các hợp đồng xuất nhập khẩu thủy sản” tại Cà Mau

Thư mời tham dự

Phiếu đăng ký