KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2022/ PLAN FOR VASEP CONFERENCES IN THE FRAMEWORK OF VIETFISH 2022

Chi tiết các chương trình vui lòng xem tại: TẠI ĐÂY

Đăng ký tham dự miễn phí: https://forms.gle/swCj35hQnLH7QNQV7