ẢNH KHÓA TẬP HUẤN “QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM” tổ chức ngày 24/03/2022