ẢNH KHÓA TẬP HUẤN: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN, tổ chức ngày 25-26/3/2022