Ảnh Khóa đào tạo Inhouse: "Chân dung "Người gác cổng" phân xưởng chế biến thủy sản - Kỹ năng kiểm soát vệ sinh"