KHÓA TẬP HUẤN K11.22: “SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HÓA CHẤT PHỤ GIA TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN” - MIỄN PHÍ THAM DỰ

Khai giảng: 15/6/2022 Giờ học: 8h30 - 16h30 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: MIỄN PHÍ