KHÓA TẬP HUẤN K.9.22: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM

Khai giảng: 08/7/2022 Giờ học: 8h30 - 17h00 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 700.000 VNĐ/Khóa; Ngoài hội viên: 900.000 VNĐ/Khóa

Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/CcVjjQmm7FG4b8FY6