KHÓA ĐÀO TẠO K.08.22: XÁC NHẬN HIỆU LỰC VÀ THẨM TRA HỆ THỐNG HACCP TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN, THỰC PHẨM

Khai giảng: 24/6/2022 Giờ học: 8h30 - 17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 1.200.000 VNĐ/người; Ngoài hội viên: 1.500.000 VNĐ/người

Phiếu đăng ký tham dự

Chi tiết chương trình