HỘI THẢO: XU HƯỚNG VÀ CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM NÔNG – THỦY SẢN

Khai giảng: 30/5/2023 Giờ học: 8h30 - 11h45 Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

Thư mời tham dự

Lịch trình chi tiết

Mẫu phiếu đăng ký tham dự