KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2016

Khai giảng: 03/08/2016 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí:

Nội dung chương trình

Chi tiết nội dung các Hội thảo vui lòng xem tại đây 

Phiếu đăng ký

TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Hoặc xem tại: www.vietfish.com.vn; www.vasep.com.vn; www.fistenet.gov.vn