Khóa đào tạo 03 ngày: Đào tạo cán bộ quản lý sức khỏe vật nuôi của trại nuôi cá tra

Khóa đào tạo 03 ngày: Đào tạo cán bộ quản lý sức khỏe vật nuôi của trại nuôi cá tra