Khóa đào tạo 01 ngày: "Các biện pháp kiểm soát vi sinh trong XN CBTS"

Khóa đào tạo 01 ngày: "Các biện pháp kiểm soát vi sinh trong XN CBTS"