KHÓA TẬP HUẤN K20.20_HƯỚNG DẪN ĐO LƯỜNG, LẬP BÁO CÁO VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN.

KHÓA TẬP HUẤN K20.20_HƯỚNG DẪN ĐO LƯỜNG, LẬP BÁO CÁO VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN.

Khai giảng: 07/12/2020 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

 THƯ MỜI THAM DỰ

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ: https://forms.gle/HPPvQ4MjMirsT1cD7