KHÓA TẬP HUẤN (K.22): HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 19-20/11/2021 Giờ học: 8h45 - 17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 500.000 VNĐ/Khóa; Ngoài hội viên: 800.000 VNĐ/Khóa

Đăng ký tham dự tại link:  https://forms.gle/vqp22fFcBgZGPdgh7