KHOÁ K.14: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM

Khai giảng: 01/7/2021 Giờ học: 8h45 - 16h30 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 500.000 VNĐ/Khóa; Ngoài hội viên: