KHÓA ĐÀO TẠO K10.20: “QUẢN TRỊ SẢN XUẤT “NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CẢI TIẾN ĐỊNH MỨC” TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO K10.20: “QUẢN TRỊ SẢN XUẤT “NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CẢI TIẾN ĐỊNH MỨC” TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 29/07/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: 800.000đ/học viên/khóa

 THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ