HỘI THẢO TỔNG KẾT: “TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHUỖI CUNG ỨNG THUỶ SẢN - CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP”

HỘI THẢO TỔNG KẾT: “TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHUỖI CUNG ỨNG THUỶ SẢN - CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP”

Khai giảng: 08/12/2020 Giờ học: 8h30 Thời lượng:
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI LINK: https://forms.gle/3qqqNvzSik2PC7zH8