Hội thảo tham vấn Đề án phát triển ngành CB thủy hải sản, Đề án phát triển thủy sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Kế hoạch hành động triển khai Hiệp định thương mại tự do EV-FTA

Hội thảo tham vấn Đề án phát triển ngành CB thủy hải sản, Đề án phát triển thủy sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Kế hoạch hành động triển khai Hiệp định thương mại tự do EV-FTA

Khai giảng: 04/12/2020 Giờ học: 8h00 Thời lượng: 01 Ngày
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

 THƯ MỜI THAM DỰ

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ: https://forms.gle/ruvhqJt6AANPxbDG7