Hội thảo “Giải pháp truy xuất nguồn gốc theo hệ thống - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng thủy sản”

Hội thảo “Giải pháp truy xuất nguồn gốc theo hệ thống - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng thủy sản”

Khai giảng: 31/10/2020 Giờ học: 8h30-12h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: Bạc Liêu Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ