HỘI THẢO: CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH COVID 19 – DOANH NGHIỆP THỦY SẢN CẦN QUAN TÂM

Khai giảng: 15/10/2021 Giờ học: 14h00-16h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: MIỄN PHÍ

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/xMgchCnvAt78JZvq8