Cuộc họp giới thiệu về trách nhiệm thẩm định trong chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp thủy sản

Khai giảng: Ngày 12/6/2023 Giờ học: 13:30 – 17:00 Thời lượng: 3h30
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: