ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN

BIOGRAPHY CHUYÊN GIA: 

1. TS. Nguyễn Thanh Mỹ -  Chủ tịch HĐQT Mylan Group & Tổng giám đốc RYNAN Holdings JSC

2. Bà Nguyễn Thị Thu Sắc – Phó CT VASEP; TGĐ Công ty TNHH Hải Nam

3. Bà Lâm Tố Trinh - Phó Tổng Giám đốc sáng tạo đổi mới & phát triển kinh doanh - NS BlueScope Việt Nam

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ: https://forms.gle/swCj35hQnLH7QNQV7