Khóa đào tạo K.19.13: “Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo lường khối lượng và thể tích trong DN Chế biến Thủy sản”

Khóa đào tạo K.19.13: “Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo lường khối lượng và thể tích trong DN Chế biến Thủy sản”

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:

1. Thư Mời tham dự

2. Mẫu phiếu đăng ký